Transportowanie odpadów uważanych za niebezpieczne

Odpady niebezpieczne, to takie, które stwarzają zagrożenie zarówno dla naszego zdrowia, jak i środowiska naturalnego. Są one objęte szczególną uwagą, ponieważ stwarzają zagrożenie. Zarówno ich gromadzenie, jak i transportowanie jest monitorowane poprzez centralną bazę danych.

Pozwolenia na transportowanie odpadu niebezpiecznego

pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznychZa niebezpieczne można uznać wiele rodzajów odpadów. Nie muszą to być nawet jakieś toksyczne chemikalia, one oczywiście za niebezpieczne także są uznawane, jednak odpadem niebezpiecznym jest nawet zużyty olej. Gdyby taki olej dostał się do wód gruntowych mógłby je zanieczyścić. Na szczęście, dzięki wprowadzeniu systemu rejestracji odpadów, dzisiaj ma się już bardzo dużą kontrolę, nad tym jakie odpady mamy i co z nimi będziemy robili. Największym problemem jest oczywiście ich transport w miejsce utylizacji lub końcowego składowania. Aby nie doszło tutaj do nadużyć ten transport także jest rejestrowany. Co więcej transportować odpady mogą tylko i wyłącznie firmy posiadające na to koncesje. Aby zdobyć pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych trzeba spełnić szereg warunków. Są to przepisy bezpieczeństwa, które muszą być stosowane w samochodach transportujących, a także cała procedura transportowa. Tylko firma, która uzyska pozwolenie na transport może zostać wpisana do bazy BDO, czyli właśnie tej centralnej bazy danych o odpadach, z której zobligowani są wszyscy wytwórcy odpadów.

Jeśli firma nie będzie widniała w bazie, jako ta, której wydano pozwolenie, to nie będziemy mogli za jej pomocą transportować odpadów, gdyż nie wygenerujemy odpowiedniego listu przewozowego. Wszelkie próby naciągnięcia tego tematu, czyli próba przewozu za pomocą nieautoryzowanego przewoźnika będzie groziła dotkliwą karą finansową.


Opublikowano

w

przez

Tagi: